English (en)English

Jednorazowa doraźna pomoc lekarska

Jeśli nie złożyłeś z jakiegoś powodu deklaracji wyboru lekarza w naszej przychodni, a potrzebujesz pilnej konsultacji lekarza bo masz nagłe pogorszenie stanu zdrowia ? udzielimy Ci pomocy lekarskiej.

Warunki korzystania z konsultacji lekarza poz bez deklaracji:

– twój stan polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej

– masz przy sobie dowód osobisty

– twój adres domowy musi być poza gminą właściwą i gminami sąsiadującymi z gminą właściwą dla miejsca udzielania świadczeń danej przychodni lub po prostu musisz mieszkać w województwie innym niż znajduje się przychodnia do której chcesz się udać.

Napisz do nas!