DLACZEGO WARTO BYĆ WEGETARIANINEM? – ZdrowyStudent.pl
English (en)English

DLACZEGO WARTO BYĆ WEGETARIANINEM?

Panie Profesorze, dlaczego warto być wegetarianinem?

Prof. John Scharffenberg: Trzeba zwrócić uwagę na korzyści, jakie czerpiemy z takiego sposobu odżywiania. Wegetarianie dłużej żyją, rzadziej zapadają na choroby przewlekłe (choroby serca, cukrzyca, otyłość), są bardziej wytrzymali pod względem fizycznym. Dzięki tej diecie znacznie łatwiej spełnić zalecenia żywieniowe przekazywane nam przez autorytatywne instytucje zajmujące się sprawami zdrowia.

Czy badania naukowe potwierdzają tezę o lepszym stanie zdrowia wegetarian oraz różnicach dotyczących długości życia wegetarian i osób jedzących mięso?

Prof. J. Scharffenberg: Oxford University Press opublikowało książkę pt.Diet, Life Expectancy and Chronic Disease, będącą analizą wyników badań przeprowadzonych wśród adwentystów dnia siódmego i innych wegetarian. Doktor Gary Fraser, autor wspomnianej publikacji twierdzi, że ?adwentyści są prawdopodobnie najdłużej żyjącą populacją, która została formalnie opisana (?), przypuszczalnie cieszą się również lepszą jakością życia?. Na przykład 19,5% amerykańskich mężczyzn dożywa wieku 85 lat, podczas gdy dla adwentystów wegetarian (mężczyzn) procent ten wynosi 48,6. Podobne dane dotyczą amerykańskich kobiet, wśród których 39,3% dożywa tego wieku, zaś adwentystek wegetarianek jest w tej grupie 60,1%.

Wskazuje Pan, że dieta wegetariańska pomaga uchronić się przed wieloma chorobami. Jak to wygląda w przypadku zawału serca i udaru?

Prof. J. Schaffenberg: Około 38% wszystkich zgonów w USA ma związek z chorobami układu sercowo- naczyniowego. Zgony występują głównie w wyniku zawału serca i udaru mózgu. U osób po sześćdziesiątym roku życia u osób stosujących dietę mięsną przypadki śmierci z powodu zawału serca były dwukrotnie wyższe niż u wegetarian, w tym samym wieku. Wśród wegan, (czyli osób, które nie spożywają mięsa i produktów odzwierzęcych) zanotowano najmniejszą liczbę zgonów. Dane te dotyczyły głównie mężczyzn.

Jak dieta wegetariańska chroni przed nowotworami?

Prof. J. Scharffenberg : W Stanach Zjednoczonych nowotwory stanowią obecnie główną przyczynę śmierci osób poniżej 85 roku życia. Około jednej czwartej tych zgonów powodują cztery typy raka: płuc, okrężnicy, piersi i prostaty. Wśród osób spożywających duże ilości warzyw i owoców ryzyko zachorowania na raka jest o połowę mniejsze.

Gdyby ludzie unikali głównych czynników ryzyka, można byłoby zapobiec ponad jednej trzeciej z 7 milionów zgodnie rocznie spowodowanych nowotworami. Najważniejszy czynnik ryzyka, który można wyeliminować, stanowi palenie papierosów, następnym jest alkohol oraz zbyt niskie spożycie owoców i warzyw.

Radykalna zmiana diety z tradycyjnej na wegetariańską pociąga za sobą zwiększenie wydatków na żywność. Czy myśląc o zdrowiu całej rodziny warto podjąć taką decyzję?

Prof. J. Scharffenberg : Znacznie więcej substancji odżywczych dostarczymy naszemu ciału wydając pieniądze na produkty roślinne niż kupując za taką samą kwotę produkty pochodzenia zwierzęcego. Okazuje się, że pod względem walorów odżywczych najbardziej opłacalnymi produktami żywnościowymi w przeliczeniu na 1 złotówkę są ziemniaki i zboża, następnie rośliny strączkowe i orzeszki arachidowe, a po nich zielone i żółte warzywa. Z drugiej strony najbardziej niekorzystne zakupy stanowią wyroby cukiernicze, a zaraz po nich mięsa i ryby. Nie oznacza to, ze mięso i ryby nie zawierają wielu dobrych składników odżywczych, ale w przeliczeniu na 1 złotówkę ich wartość okazują się one drogie.

Jak nasze wybory żywieniowe wpływają na środowisko?

Prof. J. Scharffenberg : Zwierzęta tylko w niewielkim stopniu mają zdolność przetwarzania zawartych w paszy kalorii i białka. Jeden akr pola pszenicy dostarcza 800 000 kalorii, gdy jednak spożyjemy mięso karmionych tą pszenicą zwierząt, dostarczy ono tylko 200 000 kalorii. Z mleka wraca do nas tylko 15% kalorii, z jaj 7%, a z wołowiny 4%. Zwierzęta są również słabymi przetwórcami białka z paszy na własne białko.

Pasze, które podaje się zwierzętom, zawierają ryby, krew, kości i pióra wraz z zarazkami salmonelli i innych bakterii i w konsekwencji mogą powodować biegunkę. Na całym świecie miliony ludzi choruje z powodu zakażeń pokarmowych, mających swe źródło w pokarmach zwierzęcych. Salmonella zanieczyszcza od 60 do 100% mięsa drobiowego. Główną przyczynę zapalenia wątroby typu A i zatrucia toksynami stanowią skorupiaki. Rocznie na świecie odnotowuje się miliony przypadków zakażenia włosieniami. Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że nie jest możliwe wyprodukowanie czystego, pozbawionego bakterii i zarazków mięsa. Niesie to za sobą daleko idące skutki dla krajów rozwijających się. Statystycznie dziennie umiera z głodu 40 000 ludzi. Z plonów ziemi potrzebnych do wyżywienia jednej osoby będącej na diecie mięsnej można byłoby wyżywić 20 wegetarian.

Wygląda na to, że wszystkie argumenty przemawiają za tym, abyśmy byli wegetarianami. Wybór należy jednak do nas samych.

Napisz do nas!