Zdrowy Student rozmawia – Położna – ZdrowyStudent.pl
English (en)English

Zdrowy Student rozmawia – Położna

Ruszamy z nową rubryką w ramach naszego zdrowego bloga. „Zdrowy Student rozmawia”  to seria wywiadów, które mamy zamiar przeprowadzić z lekarzami i specjalistami medycznymi z różnych dziedzin.

W pierwszym wpisie z tego cyklu na nasze pytania odpowiada położna Ewa Grosicka z przychodni CenterMed Kielce. Jeśli chcecie poszerzyć Waszą wiedzę na tematy takie jak prowadzenie ciąży, antykoncepcja czy charakterystyka pracy położnej to serdecznie zapraszamy do lektury.

Zdrowy Student: Czy pomoc położnej przewidziana jest tylko dla kobiet?

Ewa Grosicka: Dla większości ludzi zawód położnej kojarzy się ściśle z ciężarną kobietą – co nie do końca jest prawdą. Zadania i cele pracy położnej określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia. Zgodnie z tym rozporządzeniem położna planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską, położniczą, neonatologiczną, ginekologiczną nad pacjentem w zakresie: promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.

Położna swoją opieką obejmuje kobiety (niezależnie od wieku), dzieci w okresie prenatalnym, noworodkowym oraz w okresie dojrzewania, a także mężczyzn – partnerów tychże kobiet. W realizacji świadczeń opieki zdrowotnej położna poz współpracuje z lekarzem ginekologiem, lekarzem poz, pielęgniarką poz i przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia. Zdobyta wiedza pozwala położnej prowadzić edukację zdrowotną mającą na celu szereg działań w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, z ważniejszych można wymienić:

* edukację w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety

* przygotowanie do porodu (także rodzinnego)

* poradnictwo w zakresie higieny odżywiania w okresie połogu

* poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia (do 2. miesiąca życia)

* poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią

* kształtowanie postaw rodzicielskich

* edukacja i udzielanie porad w zakresie powrotu płodności po porodzie, metod regulacji płodności

* profilaktyka chorób ginekologicznych i patologii położniczych

* edukacja kobiet we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego

* edukacja w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową

* profilaktyka chorób wieku rozwojowego

* edukacja w zakresie szczepień ochronnych.

Dla większości ludzi zawód położnej kojarzy się ściśle z ciężarną kobietą – co nie do końca jest prawdą.

Zdrowy Student: Z jakimi problemami/pytaniami spotyka się Pani najczęściej w swojej praktyce?

Ewa Grosicka: Pacjentki przychodzące do poradni ginekologicznej borykają się z wieloma niepokojącymi je problemami. Do najczęstszych możemy zaliczyć:

* zapobieganie ciąży – metody i ich dobór

* jak kobieta powinna się przygotować do zajścia w ciążę

* przebieg ciąży, jej zagrożenia

* przebieg porodu i połogu

* opieka nad noworodkiem

* karmienie piersią

* okres menopauzy

* problemy z nieotrzymaniem moczu

* upławy

* samobadanie piersi

Zdrowy Student: W dzisiejszych czasach mamy do dyspozycji wiele metod antykoncepcyjnych. Które z nich są najbezpieczniejsze z punktu widzenia zdrowotnego, a które lepiej przemyśleć dwa razy przez zastosowaniem?

Ewa Grosicka: Każda kobieta powinna mieć świadomość, że antykoncepcja jest problemem dotyczącym nie tylko jej, ale również partnera. Powinni oboje znać wszystkie wady i zalety antykoncepcji.

Wyróżnia się cztery podstawowe metody antykoncepcji: antykoncepcję chemiczną, hormonalną, metody naturalne oraz antykoncepcję mechaniczną.

Przed rozpoczęciem stosowania antykoncepcji nie trzeba wykonywać żadnych badań, oprócz badania ginekologicznego i cytologicznego. Ważną rolę przy doborze antykoncepcji odgrywa szczera rozmowa z lekarzem ginekologiem dotycząca stanu zdrowia kobiety oraz jej oczekiwań.

Nie istnieje uniwersalna metoda, która jest dobra dla wszystkich.

Zdrowy Student: Na jak wczesnym etapie można rozpoznać ciążę?

Ewa Grosicka: Zwykle pierwszym objawem ciąży jest brak miesiączki w wyznaczonym terminie. Pierwszą wizytę u lekarza zwykle poprzedza wykonanie domowego testu ciążowego, który można wykonać ok. 10-14 dni po dacie planowej miesiączki.

Najlepszy termin na udanie się do lekarza przypada między 7. a 8. tygodniem ciąży.

W Polsce to lekarz ginekolog rozpoznaje ciążę, nie położna. Położna może prowadzić ciąże fizjologiczne, czyli te, które przebiegają bez komplikacji. Nie jest to jeszcze w Polsce dość popularny sposób opieki nad przyszłą mamą, ze względu na małą liczbę położnych prowadzących taką praktykę. Ciężarna pozostająca pod opieką położnej nie jest pozbawiona kontaktu z ginekologiem. Raz na trymestr i zawsze wtedy, gdy zdarzy się coś niepokojącego, przyszła mama otrzymuje skierowanie do ginekologa.

Najlepszy termin na udanie się do lekarza przypada między 7. a 8. tygodniem ciąży.

Zdrowy Student: Czy położna może kierować na dalsze badania specjalistyczne?

Ewa Grosicka: Wszelkie badania specjalistyczne zleca lekarz, w innych krajach to położne prowadzą ciąże fizjologiczne, zlecają badania i sprawują kompleksową opiekę nad pacjentkami.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego pielęgniarka lub położna może udzielać samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami nabytymi po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych.

Zdrowy Student: Czy kobieta w ciąży może liczyć na porady dietetyczne ze strony położnej?

Ewa Grosicka: Kobiety ciężarne często zwracają się do położnej po porady dotyczące diety. Jak wiemy ciąża to nie choroba i we wszystkim trzeba zachować umiar, toteż często zdarza się, że to położna zdobywa wiedzę od ciężarnej, która to metodą prób i błędów określa jakie produkty i potrawy jej szkodzą i po czym czuje się dobrze.

Napisz do nas!