Pytania – ZdrowyStudent.pl
English (en)English Ukraine (ua)Ukraine

Pytania

Ogólne:

1# Czy mam prawo do zmiany lekarza pierwszego kontaktu i czy jest to płatne?

Tak. Pacjent ma prawo do zmiany lekarza. Jeśli jest to zmiana lekarza pierwszego kontaktu, to w trakcie roku kalendarzowego bez żadnych konsekwencji finansowych można 3 razy zmienić lekarza, każda kolejna zmiana wiąże się z koniecznością dokonania opłaty w wysokości 80 złotych.

2# Dlaczego nie mogę mieć 2 lekarzy pierwszego kontaktu?

Przepisy, które reguluje NFZ zabraniają posiadania dwóch lekarzy pierwszego kontaktu.

3# Co robić w przypadku zagrożenia życia?

W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia – skontaktuj się pilnie z pogotowiem ratunkowym
pod numerem telefonu 999 lub 112.

4# Co mam zrobić jeśli będę chciał skorzystać z wizyty u lekarza po godzinie 18:00, w weekendy i święta?

W godzinach między 18:00-8:00 oraz w soboty, niedziele i święta usługi świadczone są w placówkach posiadających kontrakt z NFZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Aktualną listę placówek znajdziesz na stronie NFZ.

5# Jak zapisać się na wizytę do lekarza?

Na wizytę można umówić się osobiście, telefonicznie lub on-line. Jeżeli masz wysoką gorączkę lub czujesz, że z Twoim zdrowiem nie jest dobrze – przyjdź bezpośrednio do placówki! Pomożemy!

6# Na czym polega złożenie deklaracji ?

Złożenie deklaracji polega na uzupełnieniu formularzy deklaracji (lekarza, pielęgniarki, położnej) i dostarczeniu go do przychodni, którą wybrałeś. Wypełnienie deklaracji w naszej przychodni wiąże się ze stratą lekarza w miejscu zamieszkania. Jeśli jednak wracasz do domu na weekendy i wtedy zajdzie potrzeba skorzystania z pomocy lekarza to możesz zgłosić się na opiekę całodobową i tam lekarz ma obowiązek udzielić Ci pomocy.

7# Czy lekarz internista jest bezpłatny?

Tak. Warunkiem darmowego korzystania z usług medycznych jest wypełnienie deklaracji o przystąpieniu do lekarza pierwszego kontaktu w przychodnie oraz posiadanie ubezpieczenia zdrowotne. Do zmiany przychodni szczególnie zachęcamy osoby, które na czas studiów zmieniły miejsce zamieszkania i w związku z tym nie mają zapewnionej opieki medycznej w nowym mieście. NFZ zachęca do zmiany przychodni osoby, które zmieniają miejsce zamieszkania na więcej niż 3 miesiące.

8# Czy na wizytę muszę zabrać dokument ubezpieczenia?

Nie. Od 1 stycznia 2013 r. pacjenci nie muszą mieć za każdym razem ze sobą dokumentu ubezpieczenia.
Wystarczy, że będziesz miał przy sobie jeden z wymienionych dokumentów: dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy. Pokazując w rejestracji jeden z powyższych dokumentów, rejestracja sprawdza elektronicznie w systemie NFZ czy posiadasz ubezpieczenie.

9# Jakie usługi mam gwarantowane po wyborze lekarza pierwszego kontaktu w ramach bezpłatnej opieki?

Każdy Student, który wypełni deklarację wyboru lekarza i zapisze się do przychodni otrzymuje, w
ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, prawo do bezpłatnych wizyt :

– u lekarza internisty

– bezpłatnych badań laboratoryjnych i diagnostycznych, jak USG, EKG, RTG (wykonywanych na

zlecenie lekarza rodzinnego zatrudnionego w przychodni, do której się zapisałeś)

– opieki pielęgniarek i położnych środowiskowo-rodzinnych,

– wizyt domowych w godzinach wyznaczonych przez przychodnią, szczepień obowiązkowych.

Dodatkowo, w przypadku wybrania przychodni parnerskiej Grupy Medycyna Polska S.A. każdy student może zapisać się do
Programu Zdrowia – wtedy będzie mu przysługiwała zniżka na usługi komercyjne.

10# Gdzie mogę sprawdzić swój status ubezpieczenia?

Swój status ubezpieczenia zdrowotnego można sprawdzić bezpłatnie udając się osobiście z dowodem osobistym do oddziału NFZ lub do dowolnej naszej recepcji przychodni partnerskiej Grupy Medycyna Polska S.A.

Aby móc korzystać z ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, trzeba być poprawnie do niego zgłoszonym  i dbać aby utrzymywać ten status w przyszłości.

Specjalistyka

11# Czy lekarz może odmówić wydania skierowania?

Tak. Lekarz decyduje czy istnieje potrzeba wydania skierowania.

12# Jak długo ważne jest skierowanie do specjalisty i czy przy kolejnej wizycie u danego specjalisty potrzebuję nowe skierowanie?

Skierowanie wystawione do lekarza specjalisty związane jest z określoną chorobą i jest ważne w trakcie całego procesu leczenia tej choroby. Nie ma więc konieczności odnawiania skierowania co roku, chyba że zmianie ulegnie rozpoznanie.

13# Do jakich specjalistów skierowanie jest wymagane?

Skierowanie jest wymagane to wszystkich specjalistów oprócz dermatologa, ginekologa, okulisty,

onkologa, psychiatry, wenerologa, stomatologa.

Zapisy

14# Nie podoba mi się przychodnia, do której należę. Co muszę zrobić, żeby się z niej wypisać?

Aby wypisać się z przychodni wystarczy złożyć nową deklarację wyboru lekarza w innej przychodni (nowy wybór automatycznie anuluje stary).

15# Czy do przychodni mogą zapisać się osoby nie będące studentami?

Tak.

16# Czy mogę korzystać z dwóch przychodni jednocześnie?

Nie. Zapisując się do przychodni w miejscu studiowania automatycznie rezygnujesz ze swojego lekarza rodzinnego. Oczywiście jeżeli będziesz na wakacjach w domu i potrzebny będzie Ci lekarz, to możesz skorzystać z wizyty doraźnie! Narodowy Fundusz Zdrowia w wyjątkowych sytuacjach, np. podczas choroby, pozwala jednorazowo skorzystać z usług innego świadczeniodawcy.

17# Czy muszę specjalnie przyjść do przychodni, żeby się do niej zapisać?

To najlepszy sposób, formalności zajmą Ci w przychodni dosłownie kilka minut, a na miejscu będziemy mogli pomóc w prawidłowym wypełnieniu dokumentów. W przychodni partnerskiej Grupy Medycyna Polska S.A.  deklarację można wypełnić także w trakcie trwania akcji profilaktycznych, organizowanych w ciągu roku na uczelniach.

18# W bazach ubezpieczonych NFZ wielu studentów posiada negatywny status ubezpieczenia. Dlaczego?

Wielu studentów nie zdaje sobie sprawy, że nie są ubezpieczeni w NFZ.  Przez bagatelizowanie tego faktu, w przypadku nagłego wypadku lub choroby, studenci mogą być obciążeni niewyobrażalnie wielką kwotą za leczenie. Dlatego warto jak najszybciej sprawdzić swój status ubezpieczenia i wyjaśnić ewentualne niezgodności. To nic nie kosztuje! Nie ma co zwlekać, ani odkładać tego na później.

Jeżeli studiujesz, żeby mieć prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, musisz być zgłoszony do ubezpieczenia.

Studenci, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ mają prawo do korzystania bezpłatnie ze świadczeń opieki medycznej w placówkach, które zawarły umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszu Zdrowia.

19# Czy po zakończeniu studiów lub skreśleniu z listy studentów mogę nadal korzystać z waszej placówki?

Oczywiście! Prawo do  korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po 4 miesiącach od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów. Jeśli student ukończy studia to dalej może korzystać z usług przychodni.

Za datę ukończenia studiów uważa się datę złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego ? data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja ? data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki.

W przypadku studenta, który zaliczył ostatni rok studiów i nie złożył egzaminu dyplomowego w terminie, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego wygasa z dniem 30 września.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członków rodziny zgłoszonych przez studenta do ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta.

20# A student niebędący obywatelem polskim?

a) jeżeli studenci nie są pochodzenia polskiego i nie są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu (państw członkowskich EFTA) ? mogą indywidualnie zawierać dobrowolne umowy z NFZ na korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i samodzielnie opłacać składki (około 50 zł miesięcznie). Do zawarcia takiej umowy konieczne jest zaświadczenie ze szkoły, że są studentami. Po wybraniu lekarza POZ mają takie same prawa jak studenci polscy;

b) jeżeli studenci są uznani za pochodzenia polskiego w świetle ustawy o repatriacji (przedstawią Uczelni zaświadczenie wydane przez polskiego konsula w kraju zamieszkania) i nie są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu (państw członkowskich EFTA) -, mogą indywidualnie zawrzeć dobrowolną umowę z NFZ i w ciągu 7 dni zgłosić ten fakt do Dziekanatu, wtedy składki opłaca Uczelnia;

c) jeżeli są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu (państw członkowskich EFTA) mają prawo do świadczeń rzeczowych na zasadach obowiązujących ubezpieczonego polskiego w zakresie umożliwiającym im nieprzerwany pobyt na podstawie formularza Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikatu Zastępczego EKUZ, w okresie ich ważności. Bezpłatne świadczenia zdrowotne w/w studenci otrzymują w placówkach POZ, które zawarły kontrakt z NFZ na dany rok kalendarzowy w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Nie obejmuje to profilaktyki zdrowotnej ani leczenia chorób przewlekłych;

d) studenci cudzoziemcy mogą również zawierać umowy na ubezpieczenie zdrowotne z dowolnie wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, dysponującym w ofercie takim ubezpieczeniem i samodzielnie opłacać składki.

Napisz do nas!