Naukę czas zacząć – ZdrowyStudent.pl
English (en)English Ukraine (ua)Ukraine

Naukę czas zacząć

Trwają inauguracje kolejnego roku akademickiego. Jedni studenci wracają na uczelnie po zasłużonym odpoczynku, drudzy z kolei rozpoczynają swoją studencką przygodę. Niezależnie od tego, wszyscy powinni pamiętać o tym, że w ramach ubezpieczenia zdrowotnego mogą oni korzystać z bezpłatnej opieki medycznej w mieście w którym studiują.

Osoby powyżej 18. roku życia, które nadal kontynuują naukę są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Zgodnie bowiem z przepisami powszechne ubezpieczenie zdrowotne obejmuje oprócz ubezpieczonego, także członków jego rodziny.
Takim tytułem ubezpieczenia mogą jednak zostać objęte dzieci, które nie przekroczyły 26 lat życia. Starsi studenci wraz z przekroczeniem tego wieku utracą prawo do świadczeń zdrowotnych. Aby tego uniknąć będą musieli powiadomić o tym fakcie uczelnię, która jest obowiązana do ubezpieczenia studenta w NFZ. Po zakończonej nauce lub po skreśleniu z listy studentów ubezpieczenie wygasa po 4 miesiącach.

Aby korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej wystarczy złożyć deklarację wyboru lekarza POZ w interesującej nas placówce (lista naszych placówek – http://zdrowystudent.pl)

Pytania? Wątpliwości? Pod kliknięciu w poniższy link znajdziecie odpowiedzi – http://zdrowystudent.pl/question/

Napisz do nas!